2006/Dec/19

มาโหมดนี้อีกแล้ว.......ช่วงนี้เราต้องเป็นไรแน่ๆ เสี้ยนอยากคอส

อันนี้เอามาจาก(ก๊อบ)เพื่อนอีกที ชอบมากเลย

เร า ใ ส่ น า ฬิ ก า มื อ ซ้ า ย

ที่ ใ ส่ มื อ ซ้ า ย เ พ ร า ะ ถ นั ด ข ว า

ย ก มื อ ซ้ า ย ขึ้ น ม า ดู เ ว ล า ไ ด้ ง่ า ย

แ ต่ ถึ ง มี น า ฬิ ก า เ ร า ก็ ช อ บ ไ ป ส า ย อ ยู่ ดี

น า ฬิ ก า ก็ แ ค่ บ อ ก เ ว ล า . . ไ ม่ ไ ด้ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ป เ ร็ ว ขึ้ น

คิ ด ดู แ ล้ ว . . หั ว ใ จ ก็ อ ยู่ ท า ง ซ้ า ย เ ห มื อ น กั น

บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก า ย ที่ มี 2 ชิ้ น

จ ะ อ ยู่ ซ้ า ย - ข ว า อ ย่ า ง

แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .

แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข อ ง มั น

อ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ ม า ณ นั้ น

แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?

บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะ

ใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .

หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง

แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่วงนี้ทำไมบ้าบอมากมายขนาดนี้เนี่ยย

ไอ่บ้าเอ้ย....
ที่เราดูหยิ่งๆ..เวลาแกมองมา.....
เราอายไม่รู้ทำหน้ายังไง
.รอแกได้อยุ่หรอก..แต่หันมองรอบข้างมั่ง.......
อาจเป็นเเพราะตอนนี้กรรมตามสนองเราแล้ว..
สิง่ที่เราเคยทำแบบนี้กะคนอื่น.
.ย้อนมาหาเราแล้ว....เราถึงไม่กล้า...ที่จะแย่งแก...
.มาจากคนคนนั้น..................
..เรา..............อยากนั่งตรงนั้น.
.ข้างๆแก แทนที่เค้าคนนั้นชิบ
-----------------------------------------------------------------------
บล๊อคเปื่อยแล้ว..คิดถึงทุกคน เอาไว้มาอัพใหม่..
แจอกันวันงานสิ้นปีเน้อ ....ว่าแต่มันมีวันไหนหนอ

edit @ 2006/12/20 15:21:04
edit @ 2006/12/20 15:23:38

edit @ 2006/12/23 17:09:11

Comment

Comment:

Tweet


โอ๊ว~บทความโดนฮร้า ซึ้งๆ TvT

ยังไงน้องเฟก็พยายามเข้าน้า~
เห็นด้วยที่ว่าน้องเฟน่ารักอยู่แล้ว สู้ๆนะฮร้า :D~
พยายามเข้า!!!!
#8 by ๐ :: j a n ♥이준기♥ :: ๐ At 2006-12-23 15:08,
บลอคดูดีอ่า
#7 by +believe+ At 2006-12-22 18:38,
โอว ชอบเรื่องหัวใจจัง ซึ้งดี

วันหลังแอบเอาไปเขียนโด ฮึ ฮึ (ล้อเล่นน่า ไม่ทำหรอก)

วันงานสิ้นปีที่เชียงใหม่มีวันที่สามสิบเอ็ดล่ะมั้ง ฮ่า ฮ่า
#6 by zanael At 2006-12-20 21:22,
เป็นสัจธรรมเลยนะ
คงไม่มีใครใจแข็งได้ตลอดหรอก
:: เปลี่ยนธีมใหม่หรอคะเนี่ย สวยๆ

:: หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง

แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น [ ชอบประโยคนี้จิงๆๆๆๆๆ ]

:: เจอกันวันงานสิ้นปีค่ะ มีวันที่ 31 เข้าบล้อกไปดูรายละเอียดได้เลยจ้ะ น้องพลอย
#4 by S A K U H A N A ♥ At 2006-12-20 12:03,
โอ้ว...
โดนมากเลยน้อ..
หัวใจที่ไม่หนักแน่น เหอๆ
#3 by 【 Shin_kt 】 At 2006-12-20 11:31,
โฮกกก เข้ามาแล้วโฮก เอ็ดสวยยย

เดี๋ยววันนี้จะอัพบล็อค(เหรอ) จะอัพๆ 55

เมื่อวานมันยิ้มให้เราด้วยอ่ะ ทำกรูบ้าไปเลย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอเป็นน้องด้วยตัวเองละ *สครีม*

ปล. อี....นั่น แกไม่ต้องไปสน ยิ้มๆ ให้มัน เชื่อเหอะ
ฟันธงเลย ว่ามันทิ้งอี.... แน่ๆ อ่ะ > w <
กรูเชื่อนะ ว่าเพื่อนกรูสวยกว่าแฟนมันเยอะ!!

(วันนี้กรูไม่ไปเน้อ รร. อ่ะ เดี๋ยวจะฝากงานไปส่งให้สมจิตด้วย - -)
#2 by :Sakura-n *MCK: At 2006-12-20 06:47,
อ๊างงงงงง ชอบจังที่ว่า
"หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง

แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น"
#1 by Luscinia At 2006-12-19 22:36,